İş ve Etik Kurallarımız

Temel değerimiz her iş alanında Akalbatu çalışanlarının doğru bir şekilde yönlendirilmesi ve eğitilmesidir. Tüm çalışanlarımız ortak bir platform kurup ekip çalışmalarımıza destek verirler ve güçlendirirler. Tüm etik kurallarımız ve disiplinimizle birlikte işimizin nasıl yürütüleceğine rehberlik ederler.

ETİK DEĞERLER

Akalbatu etik kuralları ortaklarımızdan veya iş yaptığımız firmalardan hediye veya avantaj sağlayacak herhangi bir şeyin kabul edilmemesini kapsar. Fakat kabul edilmesi gereken bir hediye olursa, şirketin şeffaflık politikası doğultusunda işlem görür ve kayıt altına alınır. Tüm çalışanlarımız ve yeni işe alınacak personel bu kuralları kabul eder ve imzalar.

DAVRANIŞ KURALLARI

Akalbatu Davranış Kuralları, bizler ve tedarikçilerimiz için genel etik yaklaşımlarımızı ortaya koyar. Etik kurallarımız, tedarikçilerimizle yaptığımız anlaşmanın birer parçasıdır. Bazı tedarikçilerimizle aynı ortam ve kültür içinde olmasak da genel olarak ortak bir davranış kurallarını benimsemiş durumdayız. İş ahlakı konusundaki hassasiyetimiz yeni işe alınan personele anlatılmakta ve gereken farkındalık yaratılmaktadır.

Çevresel Taahhütlerimiz

Müşterilerimiz ve son kullanıcılar Akalbatu ürünlerini kullanırken kendilerini güvende hissetmelidirler. Bizim için sürdürebilirlik, her zaman en iyi malzemeyi kullanmaktır. Kullandığımız malzemeler ve ürünlerimiz kullanıldıktan sonra mümkün olduğunca geri dönüşüm döngüsünde olmalıdır. Bizim için iyi olmak demek sadece ürün bazında değil her yönden iyi olmak için çaba sarfetmek demektir.

Üretim süreçlerinde, ürün tasarımında, tedarikçi seçiminde veya lojistiği planlarken yaptığımız tüm çalışmalarda çevresel etkileri en aza indirme konusunda kararlıyız. Amacımız sadece çevreye zarar vermeyen ürünler üretmek değil aynı zamanda çevreye zarar vermeyen bir firma olmaktır. Ürünlerimizde kullanacağımız malzemeler ve taşıma şeklimiz genel olarak müşterilerimiz tarafından belirlenir, ancak çevre standartlarımıza uymayan malzeme ve taşıma şekilleri kesinlikle kabul edilmez. Müşterilerimiz için daha iyi alternatifler bulmak için devamlı araştırmaktayız. Onları doğru yönlendirebilmek için çaba sarfediyoruz.

Üretimimizin her aşamasında gerekli ölçümleri yaparak çevresel etkileri takip ediyor ve önlemleri alıyoruz. Tüm çalışanlarımızı bu konuda eğitiyor ve farkındalıklarının artmasını sağlıyoruz.

Akalbatu olarak hedefimiz müşterilerimize yakın olabilmektir. Lokasyona ve stok durumuna bağlı olarak ürünlerimizi en kısa sürede müşterilerimize ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Tedarik zincirini azaltarak üretimin ve taşımacılığın mümkün olduğunca hızlı olmasına çalışıyoruz.

Çevresel taahhütlerimiz

KÜRESEL ETKİ

Küresel kapsamda gerçekleştirilen tüm ilkesel sözleşmeleri yakından takip ediyoruz. Kurumsal sorumluluk, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularındaki ilkeleri firma olarak benimsemekte ve iş hayatımıza yansıtıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Akalbatu’yu dünya çapındaki politikalara ve günlük faaliyetlere tam olarak entegre edebilmek için planlar yapıyoruz.

2019 yılında da etik kurallarımızın Küresel İlkeler Sözleşmesi ve benzeri politikalarla uyumu gözden geçirilecek ve gereken güncellemeler yapılacaktır. Güncellenmiş politikalarımız yurt içi ve yurtdışı tüm şubelerimize ve tedarikçilerimize iletilecek ve görüşleri alınacaktır.

Akalbatu Temel Kuralları

 • Yasal yükümlülükler
 • Sağlık ve Güvenlik
 • İşçi hakları
 • Ücretler ve çalışma saatleri
 • Çevresel koruma
 • Çocuk işçi çalıştırmama
 • Ülke değerlerine saygı

Akalbatu Değerleri

 • Tutku
 • Yenilik
 • Saygı
 • Sağduyu
 • Sorumluluk
 • Yürütme
 • Takım çalışması