Sağlık ve Güvenlik

AKALBATU olarak mevzuata uyumu mutlak minimum standart olarak görüyoruz ve sürekli olarak güvenlik düzenlemelerini iyileştirmeye çabalıyoruz.

AKALBATU Davranış Kuralları, tüm şirketlerimizden istihdam koşulları, çalışma saatleri, iş uygulamaları vb. ile ilgili olarak beklenen standartları ortaya koymaktadır.

İnsanımızla iş yapma şeklimizin temeli ise mesleki güvenceleri, iş / yaşam dengeleri, farklı işgücünün bir parçası olarak eşit derecede katkıda bulunma becerileridir.

İşimizi vizyon ve değerlerimizi yansıtacak şekilde yürütmek için gayret gösteriyoruz.

İnsan haklarındaki hassasiyetimiz ve çalışma kurallarımız Türkiye Cumhuriyeti İş Kanunu temellerine dayanır.

Çalışan ekibimize profesyonelce ve kişisel olarak gelişmelerini ve faaliyet gösterdiğimiz alanlara katkıda bulunmalarını sağlayan, adil, saygılı ve ilgi çekici bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Herkese eşit fırsat tanıyan, eğitime devam etmeyi ve kişisel gelişmeyi kolaylaştıran güvenli, etik bir çalışma ortamı sağlamamız gerektiğini kabul ederiz.

Çalışanlarımızın gelişmesine sürekli yatırım yapmak, ulusal endüstrimizdeki lider konumumuzu korumaktadır.