Şirket Politikalarımız

ÇEVRE POLİTİKASI

Tasarımdan teslimata kadar tüm süreçlerde Çevre Politikamızı uygulamak için çaba harcıyoruz. Çevresel odaklarımız ve performansımız hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

ETİK KURALLAR

Etik kurallarımız, biz ve tedarikçilerimiz için çevremizin korunması ve iyi çalışma koşullarının sağlanması da dahil birçok konuda sorumlu bir şekilde hareket etmemiz için ortak bir temel teşkil eder.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

Yolsuzlukla Mücadele Politikamız, hediye ve benzeri taktir ögeleri ile ilgili kuralları ve kısıtlamaları içerir. Ayrıca çalışanların herhangi bir bir etik yaklaşımı gündeme getirme ve firmamızın etik kurallarının ihlali ile ilgili prosedürleri tanımlar.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan Kaynakları Politikamız, çalışanlarımızdan neler beklediğimizi ve onların da firmamızdan neler beklediklerini düzenler. İnsan Kaynakları Politikamız temel olarak, personelimizin gelişim sorumluluğu, tüm çalışanlara sağlanan bilgiler, yıllık performans değerlendirmeleri, ödemeler ve bilişim teknolojileri kullanımı ile ilgili konuları kapsar.

Değerler Zincirimiz

TOPLANTI: Müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle malzeme seçimini ve sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini tartışmak.

TASARIM: Malzemelerin seçimi, hangi firmalardan sipariş verileceği gibi daha detaylı kararlar vermek. Müşterilerimize, daha sürdürülebilir çözümler üretebilmeleri için seçenekler sunmaya çalışmak.

ÜRÜN GELİŞTİRME: Müşterilerimizin talepleri ve kendi bilgi ve birikimlerimizle birlikte mümkün olduğunca en az çevresel etkiye sahip ürünler ortaya çıkarmaya çalışmaktayız.

ÜRÜNLER: Fabrikanın çevresel etkisinin azaltılması ve ürünlerin üretildiği koşulların, iş sağlığı ve güvenliği ve işçiler için diğer çalışma koşullarının en üst seviyeye çıkarılması için çabalamaktayız.

LOJİSTİK: Olabildiğince müşterilerimizin üretim alanlarına yakın yerlerde çalışarak, mesafeleri en aza indirerek emisyonun azaltılması için çaba sarfetmekteyiz.

ÜRETİCİ FİRMA: Firma olarak, ürünlerimizin müşterilerimizin ürünlerinin parçası olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle bu zincirdeki en önemli rolümüzün ürünlerimizi zamanında teslim etmek olduğunu biliyoruz. Bütün bu süreç içinde çevresel ve çalışanlar açısından herhangi bir olumsuz durumun oluşmaması için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

TÜKETİCİ: Müşterilerimizin ürünlerini kendi müşterilerine en iyi şekilde anlatabilmeleri için etiket, çanta ve benzeri tüm aksesuarların tasarımı için yoğun çaba sarfediyoruz.

Değerler zinciri

İŞ KAVRAMI

Akalbatu’nun iş kavramı, tasarımın ilk aşamasından teslimata kadar, firma imajınızı güçlendirmek ve markalarınızı en iyi şekilde sunmak için eksiksiz bir hizmet sunmaktır. Bu süreç, toplantı, tasarım, ürün geliştirme, lojistik ve tedarik zinciri gibi konuları kapsar. Akalbatu’nun iş kavramı “Markanıza değer katar” olarak özetlenebilir.

HEDEFLER

Hedefimiz, küresel kapsamdaki operasyonlarımızın her alanında müşterilerimizin beklentilerini kusursuz ve eksiksiz bir şekilde karşılamaktır.

STRATEJİ

Akalbatu, uluslararası pazarlarda marka varlıklarını büyütmeye çalışan firmalara hizmet vermektedir. Felsefe olarak başarımız müşterilerimizin başarıları ile doğru orantılıdır.

Akalbatu’nun gelişim stratejisi hem ürünlerinde hem de hizmet sunumunda sürekli iyileştirme ve geliştirme ile ticari büyümeyi sağlamaktır. Yenilikçi ve araştırmacı bir yaklaşımla müşterilerimizin marka ve ürünlerine değer katan yeni tasarımlar, ürünler ve hizmetler sunmaya çalışmaktayız.